Tarieven

Het kennismakingsgesprek voorafgaand aan de mediation is vrijblijvend en kosteloos en zal een halfuur tot drie kwartier in beslag nemen. Mijn tarief voor mediation bedraagt 125 euro per uur inclusief btw. In de regel delen de partijen de kosten in gelijke delen, maar partijen zijn vrij om daarvan af te wijken. Dit wordt afgesproken in de mediationovereenkomst die voorafgaand aan het mediationtraject wordt gesloten.

Gemiddeld zijn er 4 tot 6 mediation gesprekken nodig van 1,5 à 2 uur.

De eventuele kosten van een derde-deskundige, zoals een notaris, fiscalist of financieel adviseur zullen worden doorberekend aan cliënten.

Ik hanteer vaste prijzen voor het volgende:
Kindgesprekken: 75 euro per uur inclusief BTW.
Opstellen ouderschapsregeling: 250 euro totaal inclusief BTW

Ik sta niet ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand waardoor u bij mij niet terecht kunt voor gesubsidieerde mediation. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u lezen op de website van de RvR (www.rvr.org).

Vergeleken met het voeren van procedures tegen elkaar, vaak met hoger beroep, is mediation vrijwel altijd sneller en goedkoper. Bovendien kan er een oplossing komen die ook voordelen heeft voor beide betrokkenen, iets wat in een procedure zelden lukt.